Dv Xây Dựng

Chọn hướng thiết kế nhà hàng

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế nhà hàng QDC.
Mẫu thiết kế nhà hàng đẹp-mẫu nhà hàng đẹp - kiến trúc nhà Xinh.


Hướng nhà: Hướng thiết kế nhà hàng: Đây là yếu tố quan trong hàng đâu trong việc chọn nơi đề xâv cất nha ở. Theo quan niệm xưa, chọn hưứng nhà phảii nhờ thầy đia lý nghiiên cứu và chon hưứng. Việc chọn hướng nhà dưa vào nhiều cơ sử kết hợp nhau: - Bát môn (càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài). - Thiên can, đĩa chi của gia chủ. Tuy nhiên, về hướng nhà ít ai chọn hướng Bắc. ngườii ta cho: làm nhà hướng Bắc, cất mặt không lên . Trong thirc tế ngày nay, chúng ta thấy rõ sự của quan niệm này: nhà ử hướng Tây và bắc thì chiụ gió lạnh khắc nghiiệt, dễ gây nên đau ốm, nhận đươcj ánh sáng buồi chiều, như vậy cú nhiều âm khí không tốt và khoa hoc đã cho ta thấy sự quan trong của ánh sáng mặt trời buồi sáng đối vớii một ngôi nhà... Từ cồ xưa, ngưừi ta đã biết chon nhà theo hướng Bông hoặc Đông Nam, đó là hai hirứng nhà tốt nhất, có nhiều dưứng khí. Cách này hoàn toàn phù hợp vớii một hướng nhà lý tưởng theo quan niệm hiện đại. Trường hợp nhà làm khống the đáng theo hướng lý trên được, gia chủ phảii treo bát quái hoặc trưóc cửa đề .khắc phục điều mà ngườii ta kliòng muốn. Và cằn thận hơn gia chả làm thêm bình Ịiliong án ngữ trước cửa. Điều tối kỵ của hướng nhà quan niệm xưa là phảii tránh: - Hai cửa ngõ nhà đối nhau. - Cửa ngõ đâm thẳng vào cửa chính. - Trước nhà có đường đâm thẳng vào chính diện. - Nóc, đòn giông của nhà đối diện đâm thẳng vào chính diện củà ngôi nhà. - Nhà ở ngã ba, tư đirìrng... - Hai nhà đối nóc nhau. Nếu bất đắc dĩ phảii gặp phảii một trong các điều kiêng kỵ trên, gia chủ thưòng phảii dùng đến gương treo trước cửa, hình bát quái trận đồ và bình phong. Hoặc nếu nghiiêm trọng hơn, gia chủ đóng hẳn cánh cửa lớn ra vào và sử dụng khác. Xưa nay, không ít vụ tranh chấp rắc rối do những vấn đề trên.


Komentáře k článku.

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok